ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014