ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015