Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα Σακαβάρα Ιωάννας του Γεωργίου