Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Καραγκούνη Κωνσταντίνου του Βασιλείου