Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Τζόβα Ευαγγελίας του Αντωνίου « Καφενείο » στην Τοπ. Κοιν. Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης