Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Σταϊνού Λεωνίδα του Βασιλείου