Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Βλαχόπουλου Ευθυμίου του Δημητρίου