Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Γκουμότσιου Αγόρως του Βασιλείου « Καφέ Ψητοπωλείο » στην Τοπ. Κοιν. Παρασκευής Δήμου Δεσκάτης