Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Ντίνα Ευαγγελής του Αργυρίου « Ψητοπωλείο » στην Τοπ. Κοιν. Καρπερού Δήμου Δεσκάτης