Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Χριστοδούλου Γιαννούλας « Οβελιστήριο » στην Τοπ. Κοιν. Καρπερού Δήμου Δεσκάτης