Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Παπάρα Άννας του Λάμπρου « Καφετέρια » στην Τοπ. Κοιν. Καρπερού Δήμου Δεσκάτης