Ανάκληση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Κολονίτσιου Χρήστου