Ανάκληση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Μπαρμπούτα Γεωργίου