Παράταση χρόνου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη φακέλων και εκθέσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την έκδοση αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών Δήμου Δεσκάτης»