Παράταση του χρονικού διαστήματος προσκόμισης δικαιολογητικών στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου μας.