Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Δήμητρας» με αριθμό μελέτης 83/2010 ( πρώην Δήμου Χασίων )