Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς