ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ