Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 λογιστική τακτοποίηση.