Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 συνολικού ποσού 34.298,11€ από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα