Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 για εγγραφή ποσού 270.583,30€ από ΕΣΠΑ για το έργο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Αθανασίου».