Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.