Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 για τη μεταφορά πίστωσης χρήσης 2013 στο 2014 για το έργο «Πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά στο κλειστό γυμναστήριο Δεσκάτης».