Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2014 για τακτοποίηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.