Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου για την ενίσχυση άπορων και πληγέντων οικογενειών.