Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2014 ποσού 1.805,79€ που αφορά σε επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.