Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού 2015 για ενίσχυση Κ.Α.