Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού 2014 ποσού 4.600,00€ για την πληρωμή της 3ης δόσης στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».