Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Δημοτικού Σχολείου Καρπερού » Αρ. Μελ. 13/2011 αναδόχου Ευάγγελος Γάκης & Υιοί Ο.Ε. συνολικής δαπάνης 10.581,60 €