Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Συντήρηση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Χασίων » Αρ. Μελ. 42/2011 αναδόχου Αυτεπιστασίας Δημάρχου συνολικής δαπάνης 2.493,68 €