Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κατάκαλης » Αρ. Μελ. 39/2006 αναδόχου Λούδας Αθανάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής δαπάνης 17.675,17 €