Εξέταση- Εισήγηση στο Δ.Σ. της πρότασης της DASTERI SYSTEMS S.A. για τον τρόπο αποπληρωμής της οφειλής του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄αριθ.34/2015 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών