Έγκριση της υπ΄αριθμ. 52/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος με θέμα : « Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης και τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ »