Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας του δημοτικού ακινήτου στη θέση “Μουσταφάς” της Τ.Κ. Καρπερού