Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση “Μουσταφάς” της Τ.Κ. Καρπερού και επανακαθορισμός των όρων νέας δημοπρασίας για το συγκεκριμένο ακίνητο