Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Διαμόρφωση χώρων πρασίνου Δ.Δ. Δήμου » αρ. μελ. 28/2010 ( πρώην Δ. Χασίων )