Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δεσκάτης »αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου με αριθμό μελέτης 72/2011