ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.