ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ