Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού για διόρθωση ποσών των έργων: 1.Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρπερού (έχει εγγεγραμμένο ποσό 10.000,00€) 2.Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δήμητρας(έχει εγγεγραμμένο ποσό 2.601,00€)