ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΓΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ON-LINE ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ