ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”