ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 931,50€ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ