ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 700,00€ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ