ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 7.195,87€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ”