ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 69.940,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”