ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 500,00€ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ