ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 5.675,21€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ”