ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 5.000,00€ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ