ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.998,14€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ”